Hubbens formål

Partnere

Danish Hub for Cybersecurity har 15 samarbejdspartnere i ryggen. Partnerkredsen udgøres af de 8 danske universiteter, 2 erhvervsakademier, 3 GTS institutter og 2 industrielle netværk.

Vores partnere bidrager hver især med kompetencer, specialiseret viden og helt konkret erhvervsrettede tiltag på cyberområdet. På den måde står den nye hub stærkt inden for både forskning, innovation og undervisning og har samtidig en bred kontaktflade til erhvervslivet og iværksættermiljøet.

Vi deler en fælles vision om at hæve kompetencerne i både forskningskredse og i erhvervslivet, og ad den vej styrke konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv.

Nyheder

Cyberhubben samler her et udpluk af nyheder fra cybersikkerhedsverdenen