Fordi..

Vores digitale tidsalder giver danske virksomheder nye muligheder, men det fører også teknologiske udfordringer med sig og cyberstruslen mod danske virksomheder har aldrig været større. Der er derfor behov for at samle indsatsen mod cyberangreb og styrke cybersikkerheden i dansk erhvervsliv med særligt fokus på SMVer. Det er her, Danish Hub for Cybersecurity kommer ind i billedet. Cyberhubben er et nationalt initiativ og en koordinerende enhed, der skal fungere som knudepunkt inden for cybersikkerhed.

Vi vil..

Hubben skal samle de mange gode tiltag som findes rundt omkring i landet og understøtte samarbejdet, så vi får delt erfaringer og skabt synergier på tværs af aktører på området. Vi skal etablere et økosystem, der bidrager til udviklingen af innovative cyberløsninger og sikrer kompetenceløft i virksomhederne. Således bygger vi bro i det danske cybermiljø og bro til det internationale cybermiljø. 

Vi skal..

 • sikre relevante kompetencer i de virksomheder der har behov for dem
 • styrke innovation i anvendelse af eksisterende teknologiske løsninger
 • introducere nye teknologier og uddanne teknologiske eksperter for at sikre mod fremtidens trusler
 • skabe national koordinering af internationale tendenser og forskning på området
 • skabe og bringe den nyeste viden om cybersikkerhed i anvendelse især i relation til processer og implementering

Vi består af..

Cyberhubben består af et Repræsentantskab, en Bestyrelse, et Advisory board og et Sekretariat.

 • Repræsentantskab og bestyrelse repræsenterer cyberhubbens partnere.
 • Advisory board er repræsentanter fra industrien.
 • Sekretariatet faciliterer samarbejde og er drivkraft for initiativer, der både kan komme fra partnere og sekretariatet selv.

Visionen..

 • Danmark skal fremstå som et foregangsland for eksisterende såvel som nye virksomheder, der arbejder med Cybersikkerhed enten som hovedprodukt eller som en del af et produkt.
 • Danske virksomheder sættes i stand til at beskytte sig selv mod cybertrusler. Cyberforsvaret skal være så effektivt, at danske virksomheder ligger helt i top sammenlignet med OECD- lande og dermed opfattes af samarbejdspartnere som attraktive.
 • Viden, forskning og udvikling om cybersikkerhed fra universiteter, erhvervsakademier og GTS’er sammenstilles og koordineres fro at skabe overblik og sammenhæng, således at anvendelse af ressourcerne til forskning og udvikling optimeres og eksterne interessenter får en en enkel portal/indgang til det danske cybersecurity-miljø.