Cybersikkerhed skal være en nem og naturlig del af udviklingen af de løsninger, der kommer fra danske leverandører af softwareprodukter og hos de konsulenthuse, som ofte udgør det digitale fundament for hverdagen i mange små og mellemstore virksomheder. En ny bevilling på 10,4 millioner kr. fra Industriens Fonds cybersikkerhedsprogram skal løfte cybersikkerheden i dansk erhvervsliv ved at højne cybersikkerhedsniveauet i virksomhedernes digitale løsninger.

Projektet “Security by Design in Digital Denmark” er et samarbejde mellem DTU Compute, Institut for Datalogi på Aalborg Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Erhvervshus Midtjylland, Alexandra Instituttet og Industriens Fond.

Målsætningen med projektet er at gøre danske virksomheder bedre til at tænke sikkerhed ind i hele processen med softwareudvikling. Uden at det kommer på tværs af deres tradition for at udvikle agilt lige fra start til levering og vedligehold. Begrebet hedder Security by Design (SbD) og handler om at integrere sikkerhed i den måde, som de digitale løsninger designes, skabes og vedligeholdes på.

– Software udgør i stigende grad motoren i virksomheders drift. Derfor er det afgørende, at softwareløsningerne er sikre. Vi kan se, at mange mindre softwarevirksomheder har brug for mere viden og bedre værktøjer til at styrke sikkerheden i deres løsninger. Ved at lave sådan et initiativ kan vi finde ud af, hvordan vi får løftet niveauet og får formidlet nogle værktøjer til både softwareleverandører og de konsulenthuse, som virksomhederne går til, når de skal have udviklet software. Vi skal have gjort sikkerhed til en naturlig del af udviklingsprocessen, forklarer Mads Schaarup Andersen fra Alexandra Instituttets Security Lab.

Læs den fulde pressemeddelelse her.