Med støtte fra vores Cybersecurity Boost projektmidler har cybersecurity-startup’en Cybercue fået mulighed for at få hjælp fra Alexandra Instituttet til at få uafklarede informationssikkerheds- og privacy-spørgsmål på plads. Hjælpen er omsat til en kommende cybervarslingstjeneste, i form af en brugervenlig app, som snart vil hjælpe landets små og mellemstore virksomheder med altid at have opdateret software, så man modstårcyberangreb.

Cybercue er en kommende app-varslingstjeneste, der vil hjælpe danske virksomheder med at få skræddersyede notifikationer om sikkerhedshuller, softwarefejl og sårbarheder, der er relevante i forhold til den it, som virksomheden bruger. 

Cybercue vandt under det daværende konceptnavn “Cybervarsel” førstepræmien i konkurrencen Cyber Security Challenge 2019 i kategorien for virksomheder og iværksættere. Konkurrencen var udskrevet af Erhvervsstyrelsen med fokus på idéer til, hvordan små- og mellemstore virksomheder kan højne deres digitale sikkerhedsniveau. 

Startup’en Cybercue har siden førstepræmien arbejdet ihærdigt videre med at realisere vinderidéen. Cybercue søgte og modtog, sammen med Alexandra Instituttet, i efteråret 2020, Danish Hub for Cybersecurity’s Cybersecurity Boost projektmidler. 

Støtten på 100.000 kr. blev brugt til at Alexandra Instituttet kunne foretage en analyse af Cybercue’s sikkerhedsmodel, så der kunne laves løsningsforslag med forskellige grader af privacy for app-brugerne. Støtten blev desuden brugt på at udarbejde forskellige måder at håndtere brugeridentitet på – alt efter om Cybercue-app’en bliver lanceret som en anonym, pseudonym eller en identificérbar løsning ud fra hvor meget Cybercue ved om brugervirksomhedens identitet. 

“Vi bidrog med vores store viden om sikkerheds- og privacyteknologier og så dermed på hvorledes, man kan opnå den mest sikre arkitektur. Det var en iterativ proces, hvor vi udarbejdede tre forskellige arkitekturforslag og vurderede fordele og ulemper. Det var spændende for os at deltage og bringe vores viden om privacyteknologier og
-problemstillinger i spil i en konkret og specifik applikation,” forklarer Mads Schaarup Andersen, Senior Usable Security Expert hos Alexandra Instituttet.

Vigtige resultater og uvurderlig viden

“Efter en analyse af de forskellige løsninger blev det klart for os, at en beslutning om hvilken løsning, der skal implementeres, er en beslutning der skal tages tidligt i designet, da det har store konsekvenser for arkitekturen. Disse resultater ville vi ikke have fundet ud af uden støtten fra Cybersecurity Boost projektmidler. Som en lille startup uden funding er det småt med ressourcerne. Vi har derfor fået en uvurderlig viden via projektet med Alexandra Instituttet – samtidig med at vores netværk inden for eksperter i privacy og cybersikkerhed er blevet styrket,” siger Eskil Sørensen, stifter af Cybercue.

Søg vores Cybersecurity Boost projektmidler

Har du, som Cybercue og Alexandra Instituttet, også en god ide til næste projekt vi kan støtte med vores Cybersecurity Boost projektmidler? Danish Hub for Cybersecurity uddeler mellem 100.000-300.000 kr. alt afhængig af, hvor omfattende partnerkredsen og aktiviteterne er. Læs mere om vores Cybersecurity Boost projektmidler her eller ring eller skriv til projektudvikler Zaynab Al-Hussaini på tlf. 93 51 16 76, zaynab@cyberhub.dk.