Cybersikker viden

Danish Hub for Cybersecurity støtter projekter inden for Cybersikkerhed.

Sekretariatet for Danish Hub for Cybersecurity opslår indkaldelser til ansøgninger to gange årligt her på hjemmesiden, men ansøgninger kan indsendes løbende til info@cyberhub.dk Sekretariatet screener ansøgninger og forelægger dem for bestyrelsen. Bestyrelsen godkender tildeling af midler inden offentliggørelse af projektbevillinger.

Danish Hub for Cybersecurity har et maks. beløb: 100.000 DKK per projekt – i særlige tilfælde kan bestyrelsen tildele et større beløb, dog maks. 300.000 DKK

Projektansøgning

Download

Betingelser for tildeling af midler:

• Projektet skal bidrage til cyberhubbens formål som beskrevet i vedtægterne for hubbens virke og helst inden for et eller flere af hubbens definerede fokusområder,
• Projektansøger skal være tilknyttet en eller flere af cyberhubbens partnere
• Der skal indgå mindst én virksomhed i projektet
• Formidling af projektets resultater skal som minimum lægges op på cyberhubbens hjemmeside

Administration:

• Der kan ikke indregnes overhead i budgettet, men timeløn kan sættes til en fast rate på 650 kr. per time
• Afrapportering skal bestå i et slutregnskab underskrevet af regnskabsansvarlig hos bevillingshaver samt en one-pager, der er klar til offentliggørelse her på cyberhubbens hjemmeside.
• Sekretariatet står for udbetaling af bevilling bagudrettet, dvs. efter projektets gennemførelse ved, at partnerorganisationen sender en faktura sammen med slutregnskabet.
• Bevillingen gælder ét år fra dato for tildeling. Er projektet ikke startet efter et år bortfalder bevillingen

Projektbeskrivelse:

Projektbeskrivelsen skal indhold følgende:

• Hvad er projektets formål
• Hvordan vil projektejere opfylde formålet
• Hvem skal have glæde af projektet
• Hvad er slutproduktet
• Hvornår afsluttes projektet
• Hvordan tænkes projektet afrapporteret
• Oversigtsbudget i tabelform