Cybersecurity Boost

Danish Hub for Cybersecurity støtter projekter inden for Cybersikkerhed.

Sekretariatet kan indledningsvis hjælpe med at projektmodne og finde relevante partnere. 

Ansøgninger kan indsendes løbende til info@cyberhub.dk
Bestyrelsen bedømmer og godkender ansøgninger.

Danish Hub for Cybersecurity har et maks. beløb: 100.000 DKK per projekt – i særlige tilfælde kan bestyrelsen tildele et større beløb, dog maks. 300.000 DKK

Projektansøgning

Download

Betingelser for tildeling af midler:

• Projektet skal bidrage til cyberhubbens formål som beskrevet i vedtægterne for hubbens virke og helst inden for et eller flere af hubbens definerede fokusområder,
• Projektansøger skal være tilknyttet en eller flere af cyberhubbens partnere
• Der skal indgå mindst én virksomhed i projektet
• Formidling af projektets resultater skal som minimum lægges op på cyberhubbens hjemmeside

Administration:

• Der kan ikke indregnes overhead i budgettet, men timeløn kan sættes til en fast rate på 650 kr. per time
• Afrapportering skal bestå i et slutregnskab underskrevet af regnskabsansvarlig og projektansvarlig hos bevillingshaver samt en one-pager, der er klar til offentliggørelse her på cyberhubbens hjemmeside.
• Sekretariatet står for udbetaling af bevilling bagudrettet, dvs. efter projektets gennemførelse. Så snart slutregnskabet og one-pageren er godkendt af Danish Hub for Cybersecurity, kan partnerorganisationen sende en faktura. 
• Bevillingen gælder ét år fra dato for tildeling. Er projektet ikke startet efter et år bortfalder bevillingen

Projektbeskrivelse:

Projektbeskrivelsen skal indhold følgende:

• Hvad er projektets formål
• Hvordan vil projektejere opfylde formålet
• Hvem skal have glæde af projektet
• Hvad er slutproduktet
• Hvornår afsluttes projektet
• Hvordan tænkes projektet afrapporteret
• Oversigtsbudget i tabelform