Anbefalinger til Styrkelse af Cyberkompetencer

Det er Bestyrelsesforeningens mål, at partnerkredsen løbende opdateres ogkommer til at omfatte alle væsentlige rådgivere til bestyrelser, herunder bestyrelser i små og mellemstore virksomheder.Projektet er støttet af Industriens Fond, og er en del af Industriens Fonds indsats indenfor cybersikkerhed.Projektet udføres af Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer i samarbejde med en partnerkreds bestående af CBS, CBS, Bestyrelsesuddannelserne, Aalborg Universitet (AAU), World Economic Forum, Dubex, EY, IBM, PwC, Center for Cybersikkerhed (CFCS) og Kromann Reumert.

Disse anbefalinger er udarbejdet som led i projektet ”Styrkelse af strategiske cyberkompetencer i danske virksomheder ”, der har til formål at øge opmærksomheden over for cyberrisici og at styrke kompetencerne inden for cybersikkerhed i danske bestyrelser og direktioner, herunder bestyrelser og direktioner i små og
mellemstore virksomheder.

 

Læs anbefalingerne