I takt med at digitaliseringen øges er de kriminelle fulgt med over i cyberspace, og det giver nye og andre risici end tidligere. Det kan virke som en uoverskuelig opgave at få styr på cyber- og informationssikkerheden – især for mindre virksomheder med begrænsede ressourcer.

Dansk Standard har samlet en række internationale standarder, der skal hjælpe virksomheder med at strukturere, prioritere og dokumentere arbejdet med risikostyring, it-sikkerhed og databeskyttelse.

Anvendelsen af standarderne for cyber- og informationssikkerhed giver virksomheder, produktudviklere og industrien en systematisk tilgang til, hvordan de kan arbejde mere målrettet med cybersikkerhed og risikostyring.

Med standarderne vil man sikre, at virksomheder i stigende grad udvikler digitale løsninger, processer og produkter, hvor sikkerhed er tænkt ind fra begyndelsen.

Du finder Dansk Standards oversigt over internationale standarder her eller på Dansk Standards hjemmeside.