E-læring

Målet med disse e-læringsmoduler er at øge kompetencerne blandt IT-studerende og IT-professionelle. Modulerne er primært målrettet folk med IT-baggrund, men netop fordi formatet er modulært, kan de samme moduler bruges af professionelle, som del af efteruddannelse, og som del af ordinære uddannelser – også på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Med støtte fra Center for Cybersikkerhed, Industriens Fond og IT-vest gøres en række e-læringsmoduler inden for cybersikkerhed derfor tilgængelige her på siden. Modulerne er blevet udviklet i et bredt samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

Cybersecurity Introduction

Formålet med denne introduktion er at give deltagerne en oversigt over feltet netværkssikkerhed. Modulet består af 7 emner, efterfulgt af spørgsmål og perspektivering. Efter modulet er der yderligere en quiz, som dækker hele introduktionen. Modulet er finansieret af IT-Vest.

Læs mere

Introduction to Phishing

Kurset giver en introduktion til phishing og spearphishing, herunder brugen af social engineering. Herudover gennemgås grundlæggende tekniske forhold i fht http og DNS. Modulet inkluderer dels nogle korte videopræsentationer med indlagte quiz-opgaver og dels en opgave, hvor man detekterer et phishing-angreb i Wireshark.

Læs mere

Phishing prevention

Dette kursus går mere i dybden med, hvordan phishing-angreb forebygges. Fokus er dels på menneskelige faktorer og awareness og dels på tekniske forholdsregler som f.eks. DNS-blokering og trafikanalyse. Deltagerne får desuden viden om fordele og ulemper ved forskellige tekniske foranstaltninger til at forebygge phishing-angreb.

Læs mere

Phishing techniques

Dette kursus går mere i dybden med de tekniske aspekter af phishing og kigger på, hvordan phishing-angreb kan implementeres i praksis ved hjælp af emails og kopiering af hjemmesider. Modulet inkluderer dels nogle korte videopræsentationer med indlagte quiz-opgaver og dels en udvidet phishing-opgave baseret på en virtuel træningsplatform

Læs mere

Network monitoring

Modulet giver viden om overvågning af kablede og trådløse netværk, herunder placering af udstyr. Deltagerne får kendskab til muligheder og begrænsninger i forhold til overvågning af forskellige protokoller, samtidig med at de tilegner sig færdigheder i at konfigurere værktøjer som f.eks. Wireshark i forbindelse med sniffing og overvågning.

Læs mere

Cross-site Scripting

Modulet består af en grundlæggende introduktion til cross-site scripting med udgangspunkt i tekst, kode-eksempler og screenshots.

Derudover er der to opgaver på den virtuelle træningsplatform. Den ene opgave omhandler non-persistent cross-site scripting og den anden persistent cross-site scripting.

Læs mere

Cross-site Request Forgery

Modulet består af en grundlæggende introduktion til cross-site request forgery med udgangspunkt i tekst, kode-eksempler og screenshots. Derudover er der to opgaver på den virtuelle træningsplatform. Modulet giver deltagerne en grundlæggende viden om, hvad cross-site request forgery er.

Læs mere

SQL Injection

Manipulative hacking techniques known as SQL Injection, abuses the communication between a web application and a database, to insert, delete, extract or manipulate data without privileges to otherwise do so. SQL Injections are all about placing malicious code in SQL statements, through inputs to web sites such as user registrations and discussion forums.

Læs mere