Fordi..

Vores digitale tidsalder giver danske virksomheder nye muligheder, men det fører også teknologiske udfordringer med sig, og cyberstruslen mod danske virksomheder har aldrig været større. Der er derfor behov for dels at finde stærke løsninger og styrke en cybersecurityindustri i Danmark med fokus på startups, dels at styrke cybersikkerheden generelt i dansk erhvervsliv med særligt fokus på SMVer.

Vi vil..

Cyberhubben. som er blevet et populært kaldenavn for Danish Hub for Cybersecurity, skal samle de mange gode tiltag som findes rundt omkring i landet og understøtte samarbejdet, så vi får delt erfaringer og skabt synergier på tværs af aktører på området. Vi skal etablere et økosystem, der bidrager til udviklingen af innovative cybersikre løsninger og sikrer kompetenceløft i virksomhederne.

Vi skal..

 • styrke og fremme et økosystem af aktører indenfor cybersecurity
 • sikre relevante kompetencer i de virksomheder der har behov for dem
 • styrke viden om og udvikling af eksisterende teknologiske løsninger
 • Koordinere viden og best practice
 • Bringe den nyeste viden om cybersikkerhed i anvendelse

Vi består af..

Cyberhubben består af et Repræsentantskab, en Bestyrelse, et Advisory board og et Sekretariat.

 • Repræsentantskab og bestyrelse repræsenterer cyberhubbens partnere.
 • Advisory board er repræsentanter fra industrien.
 • Sekretariatet faciliterer samarbejde og er drivkraft for initiativer, der både kan komme fra partnere og sekretariatet selv.

Visionen..

 • Danmark skal fremstå som et foregangsland for eksisterende såvel som nye virksomheder, der arbejder med Cybersikkerhed enten som hovedprodukt eller som en del af et produkt.
 • Danske virksomheder sættes i stand til at beskytte sig selv mod cybertrusler. Cyberforsvaret skal være så effektivt, at danske virksomheder ligger helt i top sammenlignet med OECD- lande og dermed opfattes af samarbejdspartnere som attraktive.
 • Viden, forskning og udvikling om cybersikkerhed fra universiteter, erhvervsakademier og GTS’er sammenstilles og koordineres fro at skabe overblik og sammenhæng, således at anvendelse af ressourcerne til forskning og udvikling optimeres og eksterne interessenter får en en enkel portal/indgang til det danske cybersecurity-miljø.