Vores Cybersecurity Boost-midler har støttet CBS Law og advokatfirmaet Gorrissen Federspiels kortlægning og analyse af gældende regler og retningslinjer vedrørende cybersikkerhed i EU. Det er der netop kommet en bog ud af. Det er den første af slagsen på dansk og skrevet så alle virksomheder kan få gavn af den.

Bogen “Informationssikkerhedsret” er netop kommet på gaden og er første bog på dansk, der giver en samlet og systematiseret behandling af de vigtigste regler inden for cybersikkerhed. Der er nemlig på blot ganske få år blevet vedtaget en lang række regelsæt på området, som førhen var sparsomt reguleret. Den nye bog giver også en indføring i, hvordan reglerne rent praktisk kan efterleves i den enkelte virksomhed.

Bogens redaktør er professor Søren Sandfeld Jakobsen fra CBS Law. Han har haft mulighed for at udgive bogen, fordi Danish Hub for Cybersecurity har støttet hans og projektpartneren, advokatfirmaet Gorrissen Federspiels, forskningsprojekt “Regulering og Governance” med vores Cybersecurity Boost projektmidler.

Forskningsprojektet har kortlagt og analyseret de gældende regler og retningslinjer vedrørende cybersikkerhed i EU, så de kan forstås af almindelige danske virksomheder.

Støtten gjorde bogen mulig
“Med vores projekt ville vi, i første omgang, kortlægge regler og hvordan de spiller sammen. Men Cybersecurity Boost-støtten gav os mulighed for at få et så godt overblik, at vi mente at vil ville gå skridtet videre og skrive en hel bog om emnet. Vi fik derfor samlet en række andre juraeksperter, som alle har bidraget i et letforståeligt sprog,” forklarer Søren Sandfeld Jakobsen.

Cybersecurity Boost projektmidlerne på 100.000 kroner blev brugt til at lønne advokat Mathias Mølsted Andersen, så han kunne foretage et omfattende graverarbejde i form af at indsamle, systematisere og analysere de talrige regler om cybersikkerhed, der efterhånden findes rundt omkring i lovgivningen både i Danmark og i EU.

“Der er tale om ganske mange og komplicerede regler, som kan være svære at forstå og efterleve. Især hos de mange små og mellemstore virksomheder som må formodes at have vanskeligere ved at sætte sig ind i reglerne end større og mere ressourcestærke virksomheder,” siger Søren Sandfeld Jakobsen, der allerede har planer om at lave en ny version af bogen og overvejer at søge Cybersecurity Boost projektmidlerne igen, så den nye bog kan blive en realitet. Men inden da afholder han og projektpartneren, advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, et seminar om cybersikkerhed senere på året, hvor også Dansk Erhverv deltager.

Søg vores Cybersecurity Boost projektmidler
Har du, som CBS Law og advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, også en god ide til næste projekt vi kan støtte med vores Cybersecurity Boost projektmidler? Danish Hub for Cybersecurity uddeler mellem 100.000-300.000 kr. alt afhængig af, hvor omfattende partnerkredsen og aktiviteterne er. Læs mere om vores Cybersecurity Boost projektmidler her eller ring eller skriv til projektudvikler Zaynab Al-Hussaini på tlf. 93 51 16 76, zaynab@cyberhub.dk.

Læs og bestil den nye bog “Informationssikkerhedsret” her.