Grand Solutions

Grand Solutions retter sig mod samarbejdsprojekter baseret på excellent forskning med skarpt fokus på løsninger af stor værdi for det danske samfund. Med afsæt i samfundets og virksomhedernes udfordringer og innovationsbehov ønsker fonden med Grand Solutions at give mulighed for tværgående investeringer i vidensinstitutioner og virksomheder – private såvel som offentlige.Innovationsfonden ønsker via de tre tematiske Grand Solutions opslag at investere i ambitiøse forsknings- og innovationsprojekter, der stræber mod at skabe nye og konkrete løsninger til vigtige samfundsudfordringer, og som skaber værdi for Danmark.

Du kan læse mere om Grand Solutions her

 

Innoexplorer

Innoexplorer er et tilskud til ansatte på offentlige forsknings- og uddannelsesinstitutioner og hospitaler, der har forskningsresultater med kommercielt potentiale, men som befinder sig på et prækommercielt stadie, og derfor kræver en afklaring eller modning for at blive klogere på om det kan videreudvikles med henblik på kommerciel eller samfundsmæssig udnyttelse.
Hvem kan søge?

For at søge Innoexplorer skal du:

  • være ansat på et dansk offentligt hospital eller en offentlig forsknings- og uddannelsesinstitution og bedrive forskning i forbindelse med din ansættelse.
  • have frembragt forskningsresultater eller ny viden, der potentielt kan anvendes kommercielt eller i samfundet i øvrigt

Du kan søge alene eller flere som et team.

Du må ikke allerede have etableret en virksomhed
, der baserer sig på den viden eller de resultater, som er udgangspunktet for projektet. Du må heller ikke etablere sådan en virksomhed i projektets varighed.

  • Du kan søge mellem 500.000 kr. – 1.500.000 kr. (inkl. overhead)
  • Projektet kan vare op til 12 måneder.
  • Innovationsfonden udbetaler pengene til den institution du er ansat ved. Institutionen udbetaler pengene til dig og dit projekt.Læs mere om Innoexplorer her

 

Innobooster

Tilskud til innovative udviklingsprojekter, som kan øge din virksomheds konkurrenceevne

Innobooster er et tilskud til virksomheder, der ønsker at udvikle og markedsmodne et nyt produkt, en ny service eller forbedre en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst. Tilskuddet kan være med til at mindske virksomhedens risiko ved projektet.

Hvem kan søge Innobooster?

  • Små og mellemstore virksomheder der enten har en omsætning på 2 mio. kr. i seneste regnskabsår eller har tiltrukket ekstern kapital på mindst 500.000 kr.
  • Iværksættere og start‐up virksomheder (under 3 år gamle) som har et stærkt team til at gennemføre projektet, og allerede har lovende resultater at bygge på.

Hvor mange penge kan man søge?

50.000 kr. – 5 mio. kr.

Søg et realistisk beløb. Jo højere beløb, der søges, desto højere krav stiller Innovationsfonden.

Læs mere om Innobooster her

 

Innofounder

Tilskud til iværksættere med en innovativ idé, som kan blive til en økonomisk bæredygtig forretning.

Fra idé til forretning

Innofounder er et 12 måneder langt fuldtidsforløb, der har til formål at accelerere udviklingen af din iværksætteridé fra de tidlige faser til et stadie, hvor du er klar til at gå på markedet eller hente investeringer.

Med Innofounder giver Innovationsfonden en kapitalindsprøjtning i de tidlige, risikofyldte faser, for at du kan udvikle din iværksætteridé og opbygge en virksomhed omkring den.

 

Innofounder har 2 spor:

Graduate: Hvis du er dimitteret fra en videregående uddannelse inden for de seneste 24 måneder.

Experienced: Hvis du har en videregående uddannelse og væsentlig forsknings- og/eller erhvervserfaring at basere din idé på.

Du kan læse mere om Innofounder her