NERD

Novo Nordisk Fonden har afsat knap 300 mio. kr. til at støtte vilde og kreative forskningsideer inden for naturvidenskab og teknisk videnskab

I et nyt forskningsprogram med navnet NERD (New Exploratory Research and Discovery) kan forskere ansøge fonden om op til 14 mio. kr. over syv år. Den langsigtede støtte skal give forskerne mulighed for at udforske nye videnskabelige områder og forfølge og realisere ambitiøse og vilde ideer.

Formålet med NERD er at muliggøre banebrydende ny forskning inden for de naturvidenskabelige og tekniske discipliner. Programmet er målrettet ambitiøse, dedikerede forskere, der prioriterer at forfølge egne kreative ideer i laboratoriet og ønsker at fastholde fokus på et emne over lang tid for derigennem at frembringe ny original viden,” siger Lene Oddershede, Head of Nat-Tech, Novo Nordisk Fonden.

For at understøtte fokus på den originale forskningside vil der i NERD være en tofaset evalueringsproces. I første fase vil programmets bedømmelseskomite udelukkende have adgang til ansøgeres projektbeskrivelse og udvælge projekter baseret på den videnskabelige ide og originalitet. Først i anden fase tages hensyn til ansøgeres CV

For at søge finansiering gennem NERD er det endvidere et krav, at ansøger ikke er hovedmodtager af andre bevillinger, der tilsammen overstiger 4 millioner kroner per år.

Den originale og kreative ide kan lige så godt komme fra en yngre forsker, der endnu ikke har oparbejdet et tungt CV. Gennem NERD ønsker vi også at tilgodese denne målgruppe, der ofte kan have svært ved at få bevillinger til at forfølge kreative ideer. Det er samtidig vores håb, at den lange tidshorisont på 7 år vil muliggøre, at både mandlige og kvindelige NERD-modtagere, som stifter familie i forløbet, samtidig får mulighed for at demonstrere videnskabelig excellence og originalitet, og at programmet således kan bidrage til at fastholde dem i en videnskabelig karriere,” siger Lene Oddershede.

Læs mere om NERD her

Data Science Initiativet

Novo Nordisk Fonden har afsat 410 mio. kroner, som skal uddeles over de kommende tre år for at understøtte ambitiøse forskningsprogrammer og nationale infrastuktur og samtidig tilbyde attraktive karriereveje og uddannelse af flere specialister inden for datavidenskab.

Konkret består Data Science Initiativet af fire sammenhængende elementer, hvoraf de tre åbne opslag åbner allerede først i 2020, efterfulgt af en årlig ansøgningsrunde frem til 2022:

  • Collaborative Research: Bevillinger til store forskningssamarbejder som understøtter excellente og ambitiøse ideer med datavidenskab som det primære forskningsfelt (DKK 15-30 million over 5 år). Læs mere her.
  • Investigator Grants: Bevillinger til forskningsledere på forskellige karrieretrin for at understøtte attraktive karriereveje til de dygtigste specialister inden for datavidenskab (DKK 10 million over 5 år). Læs mere under de individuelle programmer (Emerging, Ascending og Distinguished investigators).
  • Research Infrastructure: Bevillinger til verdensklasse nationale infrastruktur inden for datavidenskab (supercomputere, hardware, teknisk personale, databaser) (DKK 5-25 million over 5 år). Læs mere her.
  • Nationalt Akademi: Fonden vil desuden undersøge mulighederne for på sigt at etablere et nationalt Data Science Academy, som kan understøtte Ph.d.er og postdocs med fokus på uddannelse og netværk.

 

Læs mere