Danmark opbygger cyber-muskler

Danske virksomheder i hobetal betaler dyrt for ikke at kunne forsvare sig i cyberspace. Derfor sættes Danish Hub for Cybersecurity nu i verden for at styrke opbygningen af et stærkt økosystem, der kan fremme nye løsninger til at hjælpe virksomhederne med at løse udfordringen. Men hvordan gør vi, og hvordan kan cyberoprustning fra EU og Forsvaret hjælpe små og mellemstore virksomheder i Danmark? Det gives der nogle svar på ved Grand Opening af Danish Hub for Cybersecurity den 16. januar.

Kan man ikke passe på virksomhedens data i cyberspace, så risikerer man at miste virksomhedens evne til at operere digitalt. For mange er det lig med virksomhedens evne til overleve. De store virksomheder er godt i gang med at lære at beskytte sig selv, men de små og mellemstore virksomheder halter gevaldigt efter. Sådan skal det ikke længere være:
– Danish Hub for Cybersecurity er skabt gennem et partnerskab med 15 videns-institutioner med det centrale formål at accelerere innovation og udvikling inden for cybersikkerhed hos start-ups og andre danske virksomheder. Vi skal bruge den viden, der allerede eksisterer, vi skal opbygge ny viden, og vi skal gøre det nemt for virksomheder at arbejde sikkert og udvikle sikre løsninger, siger Henrik Fougt, der er leder af cyberhubben.

Tillid er ikke altid godt

Danmark er et tillidsbasseret samfund, hvor vi stoler på, at vores omgivelser vil os det godt. Vi er også et af verdens mest digitaliserede samfund. Kombinationen er lig med opskriften på et tag selv bord for cyberkriminelle, og dem er der desværre mange af. Modtrækket er at skabe virksomheder med stærke cyberkompetencer og tænke sikkerhed ind i produkter og systemer:
– Gennem en målrettet cybersikkerhedsindsats har vi skabt en række initiativer, der tilsammen skal sikre en langt mere modstandsdygtig industri i Danmark. Med etableringen af Danish Hub for Cybersecurity skal der innoveres mere og skabes flere nye cyber-løsninger. Ved at understøtte opstartsvirksomheder, skabe nye netværk, vidensdele og samle relevante aktører i samlet flok skal den nye hub blandt andet bidrage til, at flere virksomheder udvikler og implementerer nye produkter. Og det vil fonden gerne bakke op om, siger Thomas Hofman-Bang, der er adm. direktør i Industriens Fond, som har bevilliget godt 20 mio. kroner til den nye hub.

Danish Hub for Cybersecurity er skabt som led i Industriens Fonds cybersikkerhedsindsats hvor der i alt er afsat en ramme på 100 mio. kroner, til at styrke danske virksomheders arbejde med cybersikkerhed. Indtil videre er ni konkrete initiativer sat i gang. Ud over den nye hub, så er der også projekter som beskæftiger sig specifikt med uddannelse og kompetenceudvikling, initiativer med fokus på erfaringsudveksling og videndeling, indsatser med IOT-produkter som omdrejningspunkt, samt etableringen af en ny mærkningsordning inden for IT-sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse. Derudover er der også søsat en række awareness-initiativer, der generelt skal gøre virksomhedsejere og medarbejdere opmærksomme på cybertruslen. Med åbningen af den nye hub kan projekterne og de mange andre gode tiltag, der findes rundt omkring i Danmark, i højere grad spille sammen til gavn for danske virksomheder.

Fra lose-lose til win-win

Hvis Danmark formår at skabe virksomheder, der udvikler cyber-løsninger, er der mere end blot bedre beskyttelse i sigte:
– Markedet for cyberløsninger er i voldsom vækst. Kan vi blive et land, der dels leverer sikre produkter, dels kan levere cyber-beskyttelse, så vil vi stå stærkt. Vores industri kan ende med at få en konkurrencefordel, fordi vi er godt beskyttede. Husk på at langt de fleste danske virksomheder er underleverandører og for kunderne er det vigtigt med leveringssikkerhed, tryghed i samarbejdet og tryghed i udvekslingen af data, fastslår Henrik Fougt.