Privacy Policy

Who are we?

Our website is https://cyberhub.dk.

Introduction

When you visit our web page, information is gathered about you and your usage of the site, which we use among other things to see how many visitors our site receives, as well as which pages attract the most visitors at certain points, and the geographical locations from which we have the most visitors. If you do not wish to have your data collected, you should opt out of analysis cookies, in the cookie banner. Below we have written explicitly which information we collect, and what it is used for.

Når du besøger vores hjemmeside indsamles der en række oplysninger om dig og dit forbrug af siden, som bruges til at se blandt andet hvor mange besøgende vi har på vores side, samt hvilke sider der tiltrækker mest opmærksomhed i hvilke perioder, og fra hvilke geografiske lokationer vi har fleste besøgende. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du fravælge brugen af Analyse-cookies nederst på denne side. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål.

Publisher

Technical University of Denmark Project: 10920, Cyberhub Anker Engelunds Vej 101A CVR: 30060946 +45 93511676 info@cyberhub.dk
Data manager: Zaynab Al-Hussaini

Cookies

This website uses cookies, which are text files that are saved on your computer, tablet or phone, with the purpose of recognising your device, remembering your settings, run statistics, and personalize content. Cookies cannot contain hamfull files, like virusses or other malware. It is posible to delete or block cookies, view a guide for Google Chrome at https://support.google.com/chrome/answer/95647

You can at any time change your cookie settings here, and you can see a description of how we store your cookies:

Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil som gemmes på din computer, tablet eller mobil med det formål at genkende din enhed og huske dine indstillinger samt udføre statistik og målrette indholdet herefter. Cookies kan ikke indeholde skadelige filer som f.eks. virus eller andet. Det er muligt at slette eller blokere for cookies, se vejledningen for Google Chrome på https://support.google.com/chrome/answer/95647

Du kan til enhver tid ændre dine cookieindstillinger her, samt se en beskrivelse af hvilke datalagring vi benytter i vores cookies:

Data Collection

Personal information

Personal information is any kind of information pertaining to an individual. When you use our website we collect and process a number of these informations as well as when you use: Analytic tools, and our newsletter signup.

We usually collect and process the following information: a unique ID, technical information about your device, your IP-address, geographical location (Country and city area), and the pages you visit. This only happens as long as you are on our website.

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til en person. Når du benytter vores hjemmeside, indsamler og behandler vi en række af disse informationer samt når du benytter følgende: Analyseredskaber.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID, tekniske oplysninger om din computer, tablet eller telefon, din IP-adresse, geografisk placering (Land og byområde), samt hvilke sider du klikker på. Dette sker kun så længe du er på vores hjemmeside

Comments

When visitors write comments on the web page, we collect the data in the comment form, as well as your IP-adress and browser information to sort out spam.

Når besøgende skriver kommentarer på hjemmesiden, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen samt din IP-adresse og browserens informationer for at frasortere spam.

Analysis tools

To give us the best insight and comparison of our data for our website, we use the following analysis tools, which use the abovementioned anonymous data: Google Analytics, Google Tag Manager.

You can at any time opt out of our analyses, we do however appreciate any help to improve our website, to understand what and where we need to focus our attention.

For at kunne give os den bedste indsigt og sammenligning af data for vores hjemmeside bruger vi følgende analyse redskaber, som tager udgangspunkt i ovenstående anonyme data: Google Analytics, Google Tag Manager.

Du har til enhver tid ret til ikke at blive inkluderet i vores analyser – dog sætter vi pris på, at du hjælper os med at gøre vores hjemmeside bedre, så vi kan forstå, hvad og hvor vi skal fokusere vores indsats.

Sub Dataprocessors

(With whom do we share your data?)

PROCESSORFUNCTIONCOUNTRYDATA SECURITY OUTSIDE OF THE EUDATA SHARING
SimpleSolutionHosting of websiteDenmarkContact forms og analysis tools
MailChimpSending newslettersUSAE-mail, Name and organisation
DTUHosting of emailDenmark

Data Storing

Security

We have taken technical and organizational measures against your information being accidentally or illegally deleted, published, lost, degraded or come into the hands of unauthorized persons, misused or otherwise processed in violation of the law. In the event of a data breach, all our registered users will be contacted within 72 hours with notification of what data has been lost, as well as instructions on what to do about it. Our first priority in such a situation is to close the security breach in order to have the least possible data loss for the users.


Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Ved databrud vil alle vores registrerede brugere bliver kontaktet inden for 72 timer med besked om, hvilke data der er gået tabt, samt en vejledning til hvad de skal gøre ved det. Vores første prioritet i en sådan situation er at få lukket sikkerhedshullet for at skabe mindst muligt data-tab for brugerne.

Data Protection

We value your data, like we value our own, we protect our (and your) data with the following initiatives, all of which are kept up to date: SSL Encryption, Firewall, Security net, two-factor authentication, education of staff and Password Breach Block.


Vi sætter pris på din data, ligesom vi gør med vores egen, så vi beskytter vores (og din) data med følgende initiativer, som vi til enhver tid holder opdateret: SSL Kryptering, Firewall, Sikkerhedsnetværk, To-faktor Godkendelse, Uddannelse af personale, Password Breach Block,

Data storage time

If you write and send your data to the web page, in a signup form, your data will be stored on the site for up to 1 year, to refer to earlier agreements and comments.
Users with an account on our page, can at any time view, edit and delete their personal information, and because of this thre is not a limit of how long we keep this information.
The administrators of the page can at any time view and edit the information which users can access in their profiles.
Analytic data is kept for an indefinite amount of time, to see and follow our online growth as well as improving our activities.
Our user purchase information is kept according to Danish law.


Hvis du skriver og indsender data til hjemmesiden i form af kontaktformularer, vil disse blive opbevaret på siden i op til 1 år for at kunne henvise til tidligere aftaler og kommentarer fra disse.
Brugere, som opretter sig på vores hjemmeside, kan til enhver tid se, redigere og slette deres personlige informationer, og derfor er der ikke en grænse for, hvor længe vi opbevarer denne information.
Webstedets administratorer kan til enhver tid se og redigere den information, som brugerne har til rådighed i deres profiler.
Analytiske data arkiveres i ubestemt tid for at kunne se og følge vores online vækst samt forbedre vores aktivitet.
Vores kundekøbsarkiver arkiveres ud fra gældende dansk lovning.

Data breach procedure

We use an updated firewall, which at any time notifies us, if our security has been breached, whether it is through the firewall or a password breach – we will be notified as soon as possible, where we can handle the situation acoordingly. On top of this, our firewall produces weekly updates on blocked attempts at security breaches as well as an alarm at increased attempt-activity, this means that we are at any given time informed of possible attacks on our (and your) data.


Vi benytter os af en opdateret firewall, som til enhver tid giver os besked, hvis vores sikkerhed er blevet brudt, omend dette er via brud i firewall eller et password breach – så bliver vi underrettet hurtigst muligt, hvorefter vi kan tage hånd om situationen. Derudover afgiver vores firewall ugentlige opdateringer på forhindrede forsøg imod vores sikkerhed samt alarm ved forøgede forsøgs-aktivitet, så vi til enhver tid er informeret omkring mulige angreb imod vores (og jeres) data.

Data rights

Export and deletion of data

You have a right to view the data we store about you. You can ask to have a file exported with your personal data that we are storing, including all the data you have given us. You can also request for all of your personal data to be deleted. This does not include data which we are obligated to save due to administrative, legal or security reasons.
Contact the data manager via email or phone, which is specified at the top of this page.


Du har ret til indsigt i den data, vi opbevarer om dig. Du kan bede om at få eksporteret en fil med de personlige data, vi har liggende, heriblandt alt data du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.
Kontakt den dataansvarlige via email eller telefon angivet øverst på denne side.