Standards to use in IoT products from a cybersecurity perspective

15. October 2021

English summary:

A Cyberboost project partly funded by Cyber Hub is taking shape. Dansk Standard and Alexandra Instituttet are developing a guide which collects relevant EU and international cybersecurity standards to help SMEs working in IoT products – both developers/vendors, suppliers and customers. The purpose is to give SMEs an overview of existing standards as well as give them a set of guidelines and checklists on how to handle IoT products from a cybersecurity perspective. The project is partly funded by Cyber Hub.  

The first draft on the Danish specification for cybersecurity in products (IoT) is now ready for commenting.

https://www.ds.dk/da/om-standarder/cyber-og-informationssikkerhedsstandarder/kommentering-af-specifikation

standards in iot products

Artikel publiceret på www.ds.dk:

Kommentering af specifikation om cybersikkerhed i produkter (IoT)

Mulighed for at kommentere på første udkast til dansk specifikation med overblik over relevante internationale standarder for cybersikkerhed i produkter (IoT).

Alexandra Instituttet, Force Technology og Dansk Standard er gået sammen om at udarbejde en dansk specifikation, der skal fungere som en guide for danske virksomheder til at få et overblik over eksisterende europæiske og internationale standarder inden for cybersikkerhed i produkter (IoT). Overblikket vil give virksomhederne inspiration til, hvilke standarder der vil være relevante at anvende, og hvad værdien er. Projektet er delvist finansieret af Cyber Hub. 

Der er i løbet af 2021 blevet afholdt tre workshops, hvor fageksperter har fået mulighed for at komme med input til og diskutere specifikationens indhold.

Nu vil vi gerne invitere dig til at kommentere på vores første udkast til specifikationen:

Kommentarer skal sendes direkte til Berit Aadal på baa@ds.dk. Du kan med fordel anvende vores kommentarskabelon ovenfor.

Frist for kommentarer er den 29. oktober 2021 kl. 12.00.

Back