Teknologipagten skal styrke danskernes STEM-kompetencer. Formålet med pagten er, at flere skal interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og anvende STEM i job.

Med Teknologipagten giver regeringen, erhvervslivet, uddannelses-institutioner, or­ganisationer og andre aktører håndslag på at gennemføre projekter og aktiviteter for at styrke arbejdsstyrkens tekniske og digitale kompe­tencer og spore flere unge ind på STEM­-uddannelser.

Teknologipagten har blandt andet som mål, at 20 pct. flere skal gennemføre STEM­-uddannelser både på faglært og vide­regående niveau. Det svarer til ca. 10.000 flere per­soner med uddannelser på STEM­-området.

På de videregående uddannelser kommer det oveni den stigning, der allerede er på vej. Og på erhvervsuddannelserne skal den faldende tendens i antallet af uddan­nede vendes til en stigning.

Oversigten over midler kan findes HER.